Fjalë e Perëndisë
    Footnotes
    Theme

    Fjalë e Perëndisë

    Udhëzime, urdhërime ose një mesazh nga Perëndia. Fëmijët e Perëndisë mund ta marrin fjalën e tij drejtpërdrejt me anë të zbulesës nëpërmjet Shpirtit ose nga shërbëtorët e tij të zgjedhur (DeB 1:38).