Shpifje
    Footnotes
    Theme

    Shpifje

    Që thotë gjëra që janë të gabuara, lënduese dhe të liga. Shpesh në shkrimet e shenjta një e folur e tillë i drejtohet një personi me qëllimin e caktuar për t’i shkaktuar dhembje.