Pasuri
    Footnotes
    Theme

    Pasuri

    Begati ose bollëk. Perëndia i këshilloi shenjtorët të mos kërkojnë pasuri të botës përveçse për të bërë mirë. Shenjtorët nuk duhet ta vënë kërkimin e pasurive të botës përpara kërkimit të mbretërisë së Perëndisë, e cila mban pasuritë e përjetësisë (Jakobi 2:18–19).

    Pasuritë e përjetësisë