Shkëmb
    Footnotes
    Theme

    Shkëmb

    Në mënyrë figurative, Jezu Krishti dhe ungjilli i tij janë një themel dhe mbështetje e fortë (DeB 11:24; 33:12–13). Shkëmbi gjithashtu mund t’i referohet zbulesës, me të cilën Perëndia ia bën të njohur ungjillin e tij njeriut (Mt. 16:15–18).