Përul, Përulësi
    Footnotes
    Theme

    Përul, Përulësi

    Të bësh i bindur dhe i mësueshëm ose gjendja e të qenit i bindur dhe i mësueshëm. Përulësia përfshin pranimin e varësisë sonë nga Perëndia dhe dëshirën për t’iu nënshtruar vullnetit të tij.