Predikim në Mal
    Footnotes
    Theme

    Predikim në Mal

    Një bisedë nga Zoti Jezu Krisht për dishepujt e tij të cilët po dërgoheshin në misione (Mt. 5–7; Llu. 6:20–49). Zoti e dha predikimin pak kohë pas thirrjes së të Dymbëdhjetëve.

    Predikimi qartësohet nga përkthimi i Biblës prej Joseph Smith-it dhe nga një predikim i ngjashëm i shënuar në 3 Ne. 12–14, të cilat tregojnë se pjesë të rëndësishme të predikimit janë humbur nga rrëfimi në Mateu.