Martir, Martirizim
    Footnotes

    Martir, Martirizim

    Një njeri që jep jetën e tij në vend që të braktisë Krishtin, ungjillin ose besimet apo parimet e tij të drejta.