Fëlliqur (i), Fëlliqësi
    Footnotes
    Theme

    Fëlliqur (i), Fëlliqësi

    Papastërti shpirtërore për shkak të mosbindjes së vullnetshme ndaj Perëndisë.