Judë Iskarioti
    Footnotes
    Theme

    Judë Iskarioti

    Njëri nga Dymbëdhjetë Apostujt e Jezusit në Dhjatën e Re (Mt. 10:4; Mr. 14:10; Gjo. 6:71; 12:4). Mbiemri i tij do të thoshte “burrë i Keriotit”. Ishte prej fisit të Judës dhe ishte i vetmi apostull që nuk ishte galileas. Juda e tradhëtoi Zotin.