Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
    Footnotes
    Theme

    Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

    Emri i dhënë Kishës së Krishtit në ditët e mëvonshme për ta dalluar atë nga Kisha në periudha të tjera kohore (DeB 115:3–4).