Pastër (i), Pastërti
    Footnotes
    Theme

    Pastër (i), Pastërti

    I lirë nga mëkati ose faji; i pafaj. Një njeri bëhet i pastër kur mendimet dhe veprimet e tij janë të pastra në çdo drejtim. Një njeri që ka bërë mëkat mund të bëhet i pastër nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin, pendimit dhe marrjes së ordinancave të ungjillit.