Rafael
    Footnotes
    Theme

    Rafael

    Një engjëll i Perëndisë që mori pjesë në rivendosjen e të gjitha gjërave (DeB 128:21).