Helaman, Bij të
    Footnotes
    Theme

    Helaman, Bij të

    Në Librin e Mormonit, bijtë e lamanitëve të kthyer në besim, të njohur si amonitët, të cilët u bënë luftëtarë nën drejtimin e Helamanit (Alma 53:16–22).