Rameumptom
    Footnotes
    Theme

    Rameumptom

    Në Librin e Mormonit një tribunë e lartë në të cilën zoramitët, nefitët që e kishin braktisur besimin, luteshin (Alma 31:8–14).