Prift, Priftëri Melkizedeke
    Footnotes
    Theme

    Prift, Priftëri Melkizedeke

    Një njeri që kryen rite fetare për të tjerët dhe të drejtuara Perëndisë. Shpesh në shkrimet e shenjta, priftërinjtë janë në të vërtetë priftërinj të lartë sipas urdhërit të Melkizedekut (Alma 13:2). Ata të cilët marrin plotësi të lavdisë së Perëndisë pas ringjalljes bëhen priftërinj dhe mbretër në botën çelestiale.