Amlici, Amlicitë
    Footnotes
    Theme

    Amlici, Amlicitë

    Njeri në Librin e Mormonit që udhëhoqi një grup nefitësh, të cilët dëshironin një mbret gjatë mbretërimit të gjykatësve. Këta nefitë, të quajtur amlicitë, ngritën krye haptazi kundër Perëndisë, gjë për të cilën u mallkuan (Alma 2–3).