Dëshmi
    Footnotes
    Theme

    Dëshmi

    Njohuri dhe një dëshmi shpirtërore e dhënë me anë të Frymës së Shenjtë. Një dëshmi mund të jetë gjithashtu një deklaratë zyrtare ose ligjore për atë që një njeri e kupton si të vërtetë (DeB 102:26). Një deklaratë ose fakte të tjera që diçka është e vërtetë.