Betim
    Footnotes
    Theme

    Betim

    Siç përdoret në shkrimet e shenjta, zakonisht një besëlidhje ose premtim i shenjtë. Megjithatë, njerëz të ligj, duke përfshirë Satanin dhe engjëjt e tij, gjithashtu bëjnë betime për të realizuar qëllimet e tyre të këqija. Në kohët e Dhjatës së Vjetër, betimet ishin të pranueshme, megjithatë, Jezu Krishti na mësoi se njerëzit nuk duhet të betohen në emër të Perëndisë ose të krijimeve të tij (Mt. 5:33–37).