Mallkim
    Footnotes
    Theme

    Mallkim

    Gjendja kur dikush ndalohet të përparojë dhe i mohohet hyrja në praninë e Perëndisë dhe në lavdinë e tij. Mallkimi ekziston në shkallë të ndryshme. Të gjithë ata që nuk fitojnë plotësinë e ekzaltimit çelestial, do të kufizohen në një farë shkalle në përparimin dhe privilegjet e tyre dhe do të mallkohen deri në atë shtrirje.