Shkishërim
    Footnotes
    Theme

    Shkishërim

    Procesi i përjashtimit të një personi nga Kisha dhe marrja e të gjitha të drejtave dhe privilegjeve të anëtarësisë. Autoritetet e Kishës e përjashtojnë një person nga Kisha, vetëm kur ai ka zgjedhur të jetojë në kundërshtim me urdhërimet e Zotit dhe kështu është bërë i paaftë për anëtarësi të mëtejshme në Kishë.