Melkizedek
    Footnotes
    Theme

    Melkizedek

    Një prift i lartë, profet dhe udhëheqës i Dhjatës së Vjetër i cili jetoi pas përmbytjes dhe gjatë kohës së Abrahamit. Ai thirrej mbreti i Salemit (Jeruzalemit), mbret i paqes, mbret i drejtësisë (që është kuptimi hebraik i Melkizedekut) dhe prift i Perëndisë më të lartë.