Bij dhe Bija të Perëndisë
    Footnotes

    Bij dhe Bija të Perëndisë

    Shkrimet e shenjta i përdorin këto terma në dy mënyra. Në një kuptim, ne të gjithë jemi fëmijë shpirtërorë të drejtpërdrejtë të Atit tonë Qiellor. Në një kuptim tjetër, bijtë dhe bijat e Perëndisë janë ata që janë lindur përsëri nëpërmjet shlyerjes së Krishtit.

    Fëmijë shpirtërorë të Atit

    Fëmijë të lindur përsëri nëpërmjet Shlyerjes