Shenjtë (i)
    Footnotes

    Shenjtë (i)

    Që ka karakter të perëndishëm ose i pastër shpirtërisht dhe moralisht. E kundërta e fjalës i shenjtë është i zakonshëm ose përdhosës.