Samson
    Footnotes
    Theme

    Samson

    Në Dhjatën e Vjetër, i dymbëdhjeti i “gjykatësve” të Izraelit. Ai njihej për forcën e tij të madhe fizike, por nuk ishte i urtë në disa zgjedhje dhe veprime morale (Gjy. 13:24–16:31).