Fëmijë
    Footnotes
    Theme

    Fëmijë

    Një i ri i cili nuk ka arritur akoma pubertetin. Etërit dhe nënat duhet t’i mësojnë fëmijët e tyre t’i binden vullnetit të Perëndisë. Fëmijët janë pa mëkat, derisa arrijnë moshën e përgjegjshmërisë (Moro. 8:22; DeB 68:27).