Paralajmëroj, Paralajmërim
    Footnotes

    Paralajmëroj, Paralajmërim

    Të japësh lajm ose paralajmërim. Profetët, udhëheqësit dhe prindërit paralajmërojnë dhe i mësojnë të tjerët të jenë të bindur ndaj Zotit dhe mësimeve të tij.