Amalekitë (Dhjata e Vjetër)
    Footnotes
    Theme

    Amalekitë (Dhjata e Vjetër)

    Fis arab që jetoi në shkretëtirën e Paranit ndërmjet Arabahut dhe Mesdheut. Ata ishin vazhdimisht në luftë me hebrenjtë që nga koha e Moisiut (Eks. 17:8) deri në kohën e Saulit dhe Davidit (1 Sam. 15; 27:8; 30; 2 Sam. 8:11–12).