Mjerim
    Footnotes

    Mjerim

    Nëpërmjet mjerimit—vështirësive, halleve dhe brengës—njeriu mund të ketë shumë përvoja që çojnë në rritje shpirtërore dhe përparim të përjetshëm duke u kthyer te Zoti.