Bekoj, Bekuar (i), Bekim
  Footnotes
  Theme

  Bekoj, Bekuar (i), Bekim

  T’i japësh dikujt miratim hyjnor. Çdo gjë që kontribuon në lumturi, mirëqenie ose përparim të vërtetë është një bekim.

  Të gjitha bekimet bazohen në ligje të përjetshme (DeB 130:20–21). Ngaqë Perëndia dëshiron që fëmijët e tij të gjejnë gëzim në jetë (2 Ne. 2:25), ai u dhuron bekime atyre, si rezultat i bindjes së tyre ndaj urdhërimeve të tij (DeB 82:10), në përgjigje të një lutjeje ose ordinance të priftërisë (DeB 19:38; 107:65–67), ose nëpërmjet hirit të tij (2 Ne. 25:23).

  Një listë e mirënjohur e thënieve rreth të qenurit të bekuar është Lumturitë (Mt. 5:1–12; 3 Ne. 12:1–12).

  Në përgjithësi

  Bekim i fëmijëve