Ndërmjetës
    Footnotes
    Theme

    Ndërmjetës

    Një ndërmjetësues. Jezu Krishti është ndërmjetësi në mes Perëndisë dhe njeriut. Shlyerja e tij bëri të mundur një mënyrë që njerëzit të pendohen për mëkatet e tyre dhe të pajtohen me Perëndinë.