Shërbim
    Footnotes
    Theme

    Shërbim

    Kujdes i dhënë ose punë e bërë për përfitimin e Perëndisë dhe të të tjerëve. Ndërsa u shërbejmë të tjerëve, ne gjithashtu i shërbejmë Perëndisë.