Mosia(s), Bij të
    Footnotes
    Theme

    Mosia(s), Bij të

    Në Librin e Mormonit, katër bijtë e mbretit Mosia të cilët u kthyen në besim pasi një engjëll iu shfaq atyre dhe u bëri thirrje të pendohen. Emrat e tyre ishin Amoni, Aaroni, Omneri dhe Himni (Mosia 27:34). Ata kaluan katërmbëdhjetë vjet duke u predikuar ungjillin me sukses lamanitëve. Një anal i shërbesës së tyre mes lamanitëve jepet në librin e Almës, kapitujt 17 deri 26.