Zedekia
    Footnotes
    Theme

    Zedekia

    Në Dhjatën e Vjetër, mbreti i fundit i Judës (2 Mbr. 24:17–20; 25:2–7). Zedekia burgosi profetin Jeremia (Jer. 32:1–5) dhe Jeremia profetizoi skllavërimin e Zedekias (Jer. 34:2–8, 21). Lehi dhe familja e tij jetuan në Jeruzalem gjatë vitit të parë të mbretërimit të Zedekias (1 Ne. 1:4). Të gjithë bijtë e Zedekias, me përjashtim të njërit, u vranë. Biri i tij, Muleku, u arratis për në Hemisferën Perëndimore (Jer. 52:10; Omni 1:15; Hel. 8:21).