Abdia
  Footnotes
  Theme

  Abdia

  Një profet i Dhjatës së Vjetër i cili parashikoi fundin e Edomit. Ai profetizoi ndoshta gjatë sundimit të Jehoramit (848–844 para K.) ose gjatë pushtimit babilonas në 586 para K.

  Libri i Abdias

  Një libër në Dhjatën e Vjetër. Ai ka vetëm një kapitull. Në të, Abdia shkroi për rënien e Edomit dhe profetizoi që shpëtimtarët do të qëndrojnë në malin Sion.