Veçim
    Footnotes
    Theme

    Veçim

    Të zgjidhesh dhe të shenjtërohesh për qëllime të shenjta. Ky caktim është për një shërbim të veçantë brenda organizimit të Kishës me anë të vënies së duarve prej dikujt që ka autoritetin e duhur. Vetëm ata që kryesojnë kuorumet e priftërisë marrin çelësa kur veçohen. Njerëz të veçuar në pozita të tjera nga presidentë të kuorumeve të priftërisë mund të marrin një bekim priftërie, por nuk jepen çelësa me këtë bekim.