Braktisje
    Footnotes

    Braktisje

    Largim nga e vërteta e individëve, Kishës ose kombeve të tërë.

    Braktisja e përgjithshme

    Braktisja e Kishës së hershme të krishterë