Krishterë (të)
    Footnotes
    Theme

    Krishterë (të)

    Një emër i dhënë besimtarëve të Jezu Krishtit. Megjithëse ky term përdoret gjerësisht në të gjithë botën, Zoti i ka përcaktuar ndjekësit e vërtetë të Krishtit si shenjtorë (Vep. 9:13, 32, 41; 1 Kor. 1:2; DeB 115:4).