Whitney, Newel K.
    Footnotes
    Theme

    Whitney, Newel K.

    Një udhëheqes i hershëm në Kishën e rivendosur. Newel K. Whitney ishte peshkopi në Kirtland, Ohio (Shtetet e Bashkuara të Amerikës) dhe më vonë shërbeu si peshkop kryesues i Kishës (DeB 72:1–8; 104; 117).