Fillim
    Footnotes
    Theme

    Fillim

    Përgjithësisht i referohet kohës para kësaj jete të vdekshme, domethënë jetës paratokësore. Nganjëherë Jezu Krishti referohet si Fillimi.