Lavdi Çelestiale
    Footnotes
    Theme

    Lavdi Çelestiale

    Shkalla më e lartë e tri shkallëve të lavdisë, që një njeri mund të marrë pas kësaj jete. Këtu të drejtët do të banojnë në praninë e Perëndisë Atit dhe Birit të tij, Jezu Krishtit.