Nenet e Besimit
    Footnotes
    Theme

    Nenet e Besimit

    Trembëdhjetë pika bazë të besimit të cilat i besojnë anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

    Joseph Smith-i fillimisht i shkroi ato në një letër drejtuar John Wentworth-it, redaktorit të gazetës “Chicago Democrat”, në përgjigje të kërkesës së tij për të ditur se çfarë besonin anëtarët e Kishës. Letra u bë e njohur si Letra e Wentworth-it dhe fillimisht u botua në “Times and Seasons” në marsin e 1842-it. Më 10 tetor 1880, Nenet e Besimit u pranuan zyrtarisht si shkrim i shenjtë me anë të votës së anëtarëve të Kishës dhe u përfshinë si pjesë e Perla me Vlerë të Madhe.