Nahum
  Footnotes
  Theme

  Nahum

  Një profet i Dhjatës së Vjetër nga Galilea i cili i regjistroi profecitë e tij dikur ndërmjet 642 dhe 606 para K.

  Libri i Nahumit

  Kapitulli 1 flet për djegien e tokës në Ardhjen e Dytë dhe për mëshirën dhe fuqinë e Zotit. Kapitulli 2 tregon rreth shkatërrimit të Ninevesë që është një simbolizim i asaj që do të vijë në ditët e mëvonshme. Kapitulli 3 vazhdon të paratregojë shkatërrimin e mjerueshëm të Ninevesë.