Presidenci e Parë
    Footnotes
    Theme

    Presidenci e Parë

    Presidenti i Kishës dhe Këshilltarët e tij. Ata janë një kuorum i tre priftërinjve të lartë dhe kryesojnë mbi tërë Kishën. Presidencia e Parë mban të gjitha çelësat e priftërisë.