Laj, Larë (i), Larje
Footnotes
Theme

Laj, Larë (i), Larje

Të pastrosh, fizikisht ose shpirtërisht. Simbolikisht, një njeri i penduar mund të pastrohet nga një jetë e ngarkuar me mëkat dhe pasojat e saj nëpërmjet sakrificës shlyese të Jezu Krishtit. Larje të caktuara, të kryera nën autoritetin e duhur të priftërisë, shërbejnë si ordinanca të shenjta.