Zemërim
    Footnotes
    Theme

    Zemërim

    Zemërimi është shprehje e temperamentit. Zoti i porositi shenjtorët e tij ta kontrollonin zemërimin e tyre (Mt. 5:22). As prindi, as fëmija nuk duhet të abuzojnë me të tjerët në familje. Në shkrimet e shenjta zemërimi shpesh ka shëmbëlltyrën figurative të zjarrit (2 Ne. 15:25; DeB 1:13).