Fayette, New York (SH.B.A.)
    Footnotes
    Theme

    Fayette, New York (SH.B.A.)

    Vendndodhja e fermës të zotëruar nga Peter Whitmer Plaku, ku shumë zbulesa iu dhanë Profetit Joseph Smith të Riut. Këtu u organizua Kisha më 6 prill 1830 dhe zëri i Zotit u dëgjua (DeB 128:20).