Kuorum
    Footnotes
    Theme

    Kuorum

    Fjala kuorum mund të përdoret në dy mënyra: (1) Një grup i veçantë burrash që mbajnë të njëjtën detyrë të priftërisë. (2) Një shumicë ose numri minimal i anëtarëve në një grupi priftërie që duhet të jenë të pranishëm në një mbledhje për të drejtuar punën e Kishës (DeB 107:28).