Drejtë (i), Drejtësi
    Footnotes
    Theme

    Drejtë (i), Drejtësi

    Të qenit i shenjtë, i ndershëm, pa dredhi; duke vepruar me bindje ndaj urdhërimeve të Perëndisë; duke iu shmangur mëkatit.