Trashëgimtar
    Footnotes
    Theme

    Trashëgimtar

    Një person të cilit i është dhënë e drejta të trashëgojë dhurata fizike ose shpirtërore. Në shkrimet e shenjta, të drejtëve u premtohet se ata do të bëhen trashëgimtarë për gjithçka që Perëndia ka.