Amulek
    Footnotes
    Theme

    Amulek

    Në Librin e Mormonit, një shok misionar i Almës, birit të Almës.